Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

9 lutego 2019 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w  Brończynie. Na podstawie STATUTU OSP BROŃCZYN przyjęto m.in. sprawozdanie z działalności za rok 2018,  sprawozdanie finansowe […]