Zarząd

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD

Sposób reprezentacji:

PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ NA ZEWNĄTRZ. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.

Członkowie reprezentacji:

1. Prezes: Pastusiak Józef
2. Wiceprezes – Naczelnik: Korach Dariusz
3. Zastępca Naczelnika: Jóźwiak Stanisław
4. Skarbnik: Ciomek Ryszard Sylwester
5. Sekretarz: Owsiany Jerzy Krzysztof
6. Członek Zarządu: Nowak Wojciech Tomasz
7. Gospodarz: Balcerzak Jan